Contact Info

Geld lenen voor studie of opleiding 2017-04-12T11:03:55+00:00

Geld lenen voor een studie

Geld lenen voor een studie is een uitkomst als er geen recht bestaat op studiefinanciering. Als er overigens wel recht bestaat op studiefinanciering is dat tegenwoordig ook al een financiering studie of financiering opleiding. Als u een studie wilt volgen, opleiding wilt gaan doen of aan een cursus wilt deelnemen, kan dat kosten met zich meebrengen. Geld lenen voor een studie of cursus of geld lenen voor een opleiding is een optie als u geen geld achter de hand heeft om dit te bekostigen. Een lening voor een opleiding is in verschillende vormen beschikbaar. U kunt dan ook voor financiering opleiding of financiering studie kiezen.

Persoonlijk krediet voor een studie

Een persoonlijke lening voor een studie is een prima keuze. Een studie duurt een bepaalde periode. Een persoonlijke lening voor een studie opleiding of cursus heeft een bepaalde looptijd en kan afgestemd worden op de duur van de studie. Tijdens de looptijd is er sprake van een vast rentepercentage. Dat betekent dat er bij geld lenen voor een studie of cursus in de vorm van een persoonlijke lening voor een studie opleiding of cursus sprake is van een vast bedrag dat u per maand aflost en een vast bedrag aan rente. Een prima keuze voor geld lenen voor een studie of cursus.

Doorlopend krediet voor een studie

Een doorlopend krediet voor een studie is een andere optie. Bij een doorlopend krediet voor een studie opleiding of cursus is er geen sprake van een vast bedrag aan aflossing en rente. De rente is variabel en u kunt bedragen die u heeft afgelost ook weer opnemen. Een doorlopend krediet voor een studie opleiding of cursus is een goede keuze als u vaker een bedrag wenst op te nemen. Bijvoorbeeld als u meerdere cursussen achter elkaar wenst te volgen. Of als u naast geld lenen voor een opleiding ook geld nodig heeft voor andere uitgaven. De financiering van een opleiding of financiering van een studie werpt uiteraard uiteindelijk vruchten af. De lening opleiding betaalt zich door het geld lenen voor een studie of cursus dan terug door uw kennisverrijking.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Leen veilig en verantwoord

Stel snel uw vraag

Onderwerp

Veelgestelde vragen

Kan de rente zomaar wijzigen? 2017-04-10T10:18:28+00:00

Dit is alleen het geval bij doorlopend krediet. Deze rente is variabel en gekoppeld aan de geldmarkt. Dit betekent dat fluctuaties naar boven het krediet duurder maken en fluctuaties naar beneden het krediet goedkoper maken. Indien er exorbitante verhogingen door de maatschappijen worden doorgevoerd gaan we kijken of we uw lening kunnen oversluiten naar een maatschappij met een lagere rente.

Is er een minimum of maximum leeftijd? 2017-03-13T16:07:21+00:00

De minimum leeftijd is 18 jaar en de maximum leeftijd is 74 jaar.

Verstrekt u leningen aan zelfstandigen? 2017-03-13T16:08:05+00:00

Jazeker, dit wordt maatwerk. Er dienen dan ook andere stukken overlegd te worden.

Wat is het BKR? 2017-02-01T14:42:04+00:00

Het BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze organisatie registreert alle leningen die door kredietverstrekkers worden verstrekt. Tijdens de aanvraag worden de gegevens over uw lopende leningen gecontroleerd op achterstallige betalingen.

Ik heb geen vaste baan en wil toch geld lenen, is dat mogelijk? 2017-03-13T16:08:05+00:00

Ja, u kunt geld lenen wanneer u geen vaste baan heeft. Er zijn echter wel extra voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Op welke termijn kan ik over mijn krediet beschikken? 2017-03-13T16:08:05+00:00

Wanneer we alle informatie hebben ontvangen die nodig is voor het verstrekken van de lening worden de stukken doorgestuurd naar de bank. Wanneer de bank goedkeuring heeft gegeven zal deze direct tot uitbetaling overgaan.

Waaraan moet ik voldoen om een lening af te sluiten? 2017-02-01T14:29:15+00:00

Vast of tijdelijk dienstverband
In Nederland woonachtig
Geldig legitimatiebewijs
Leeftijd 18 – 68 jaar

Wat is het maximale bedrag wat ik kan lenen? 2017-02-01T14:28:44+00:00

Het maximale leenbedrag is afhankelijk van een aantal factoren. Er wordt gekeken naar de inkomensgegevens en maandelijkse vaste lasten. Daarnaast wordt er gerekend met een vaste norm voor levensonderhoud waardoor u veilig leent.